Henrik Buchhave

Folketingskandidat i Mariager Fjord Kredsen

Flere job

20. marts 2019

Uddannelse og job

Uddannelse og arbejdspladser

Vores landsdel er udfordret af, at vores unge mennesker rejser væk for at uddanne sig og ikke vender tilbage, da de ikke kan bruge deres uddannelse her i vores dejlige område.

Derfor bakker jeg helt op om den udflytning af statslige arbejdspladser, som den siddende regering har gennemført.

Hele det maritime område fylder naturligvis meget. Der er allerede mange uddannelsespladser inden for dette område, og det skal fortsat styrkes.

Landbrug og fiskeri betyder mange arbejdspladser i Nordjylland, både direkte og ikke mindst indirekte. Derfor er det kun naturligt, at forsknings- og udviklingsarbejdspladserne inden for begge erhverv bliver lagt her. Det vil skabe synergi.

Jeg vil jeg kæmpe for, at udflytningen af statslige arbejdspladser fortsætter, og jeg vil slås for, at vi bevarer og udbygger flådestationen i Frederikshavn. Frederikshavn Havn er det naturlige sted for den danske flåde.