Henrik Buchhave

Folketingskandidat i Mariager Fjord Kredsen

Bedre infrastruktur

20. marts 2019

Bedre infrastruktur

Infrastrukturen bløder i nordjylland

Rigtig mange vendelboer pendler syd for Limfjorden efter job, og rigtig mange pendler til Skagen efter job her. De fleste af disse pendlere bruger hver dag lang tid på at sidde i kø. Det er spild af tid og koster samfundet mange penge. Samtidig er disse flaskehalse en hindring for tiltrækning af nye arbejdspladser.

Derfor skal der hurtigst muligt sættes midler af til en 3. limfjordsforbindelse, og 2-i-1 vejen til Skagen skal forlænges.

Det handler også om tryghed når ambulancen skal frem, både til og fra Skagen, men også til det nye sygehus syd for fjorden.

Det haster!